Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home » Archive of journals » No. 2(22) 2016 » Late Mesozoic plume magmatism in the Arctic region: geochronology, phases geodynamic conditions of detection

LATE MESOZOIC PLUME MAGMATISM IN THE ARCTIC REGION: GEOCHRONOLOGY, PHASES GEODYNAMIC CONDITIONS OF DETECTION

JOURNAL: No. 2(22) 2016, p. 72-81

HEADING: Research activities in the Arctic

AUTHORS: Shipilov, E.V., Lobkovsky, L.I.

ORGANIZATIONS: P. P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, Polar Geophysical Institute of the Kola Scientific Center of RAS

UDC: 551.242.11

Keywords: geodynamics, Canadian basin, the Arctic continental margins, magmatic province, spreading, stages and phases of magmatism, superplume

Bibliographic description: Shipilov, E.V., Lobkovsky, L.I. Late Mesozoic plume magmatism in the Arctic region: geochronology, phases geodynamic conditions of detection. Arctic: ecology and economy, 2016, no. 2(22), pp. 72-81. DOI: . (In Russian).


Abstract:

According to the results of fi eld research on Spitsbergen and Franz Josef Land and analysis of marine geological and geophysical data and published materials, the spatial and temporal characteristics of the Jurassic-Cretaceous plume magmatism in connection with geodynamics of destructive transformation of the lithosphere of the Arctic in the context of the formation of the Amerasian basin and Canadian Trench are presented. Staging and polycyclic multiphase of plume magmatism is substantiated, and refl ected in geochronology of formation of its provinces in the Arctic region.


Finance info: Статья подготовлена в рамках выполнения проектов по государственному контракту Роснедра — РАН «Построение плитотектонических реконструкций и модели напряженного состояния литосферы арктического региона в связи с проблемой расширения внешней границы континентального шельфа Российской Федерации», «Создание модели геодинамической эволюции Северного Ледовитого океана» и по программе Президиума РАН «Поисковые исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации»

References:

1. Vernikovskiy V. A., Morozov A. F., Petrov O. V. et al. Novye dannye o vozraste doleritov i bazal’tov podnyatiya Mendeleeva: k probleme kontinental’noy kory v Severnom Ledovitom okeane. [New data on the age of dolerites and basalts of the Mendeleev Rise: on the problem of the continental crust in the Arctic Ocean]. Dokl. Akademii nauk, 2014, Vol. 454, nо. 4, рр. 431—435. (In Russian).

2. Dobretsov N. L. Permsko-triasovye magmatizm i osadkonakoplenie v Evrazii kak otrazhenie superplyuma. [Permian-Triassic magmatism and sedimentation in Eurasia as a reflection of superplume]. Dokl. Akademii nauk, 1997, Vol. 354, nо. 2, рр. 216—219. (In Russian).

3. Karyakin Yu. V., Sklyarov E. V., Travin A. V., Shipilov E. V. Vozrast i sostav bazal’tov tsentral’noy i yugo-zapadnoy chastey arkhipelaga Zemlya Frantsa-Iosifa. [Age and composition of basalts in the central and southwestern parts of the Franz Josef Land archipelago]. Tektonika i geodinamika skladchatykh poyasov i platform fanerozoya, Moscow, GEOS, 2010, Vol. 1, рр. 293—301. (In Russian).

4. Komarnitskiy V. M., Shipilov E. V. Novye geologicheskie dannye o magmatizme Barentseva morya. [New geological data on magmatism of the Barents Sea]. Dokl. Akademii nauk, 1991, Vol.320, nо. 5, рр. 1203—1206. (In Russian).

5. Kremenetskiy A. A., Kostitsin Yu. A., Morozov A. F., Rekant P. V. Istochniki veshchestva magmaticheskikh porod podnyatiya Mendeleeva (Severnyy Ledovityy okean) po izotopno-geokhimicheskim dannym. [Sources of igneous rocks of the Mendeleev Rise (Arctic Ocean) according to isotope-geochemical data]. Geokhimiya, 2015, nо. 6, рр. 487—501. (In Russian).

6. Laverov N. P., Lobkovskiy L. I., Kononov M. V. et al. Bazovaya model’ tektonicheskogo razvitiya Arktiki kak osnova dlya podgotovki obnovlennoy zayavki Rossii v Komissiyu OON na ustanovlenie vneshney granitsy kontinental’nogo shel’fa. [The basic model of tectonic development of the Arctic as a basis for preparing an updated application of Russia to the UN Commission on the establishment of the outer boundary of the continental shelf].Arktika: ekologiya i ekonomika, 2012, nо. 2 (6), рр. 4—19. (In Russian).

7. Lobkovskiy L. I. Tektonika deformiruemykh litosfernykh plit i model’ regional’noy geodinamiki primenitel’no k Arktike i Severo-Vostochnoy Azii. [Tectonics of deformable lithospheric plates and a model of regional geodynamics as applied to the Arctic and North-East Asia]. Geologiya i geofizika, 2016, nо. 3, рр. 476—495. (In Russian).

8. Lobkovskiy L. I., Shipilov E. V., Kononov M. V. Geodinamicheskaya model’ verkhnemantiynoy konvektsii i preobrazovaniya litosfery Arktiki v mezozoe i kaynozoe. [Geodynamic model of the upper mantle convection and transformation of the lithosphere of the Arctic into the Mesozoic and Cenozoic]. Fizika Zemli, 2013, nо. 6, рр. 20—38. (In Russian).

9. Luchitskaya M. V., Cokolov S. D., Kotov A. B. et al. Pozdnepaleozoyskie granitoidy Chukotki: osobennosti sostava i polozhenie v strukture arkticheskogo regiona Rossii. [Late Paleozoic granitoids of Chukotka: compositional features and position in the structure of the Arctic region of Russia]. Geotektonika, 2015, nо. 4, рр. 3—29. (In Russian).

10. Morozov A. F., Petrov O. V., Shokal’skiy S. P. et al. Novye geologicheskie dannye, obosnovyvayushchie kontinental’nuyu prirodu oblasti tsentral’no-arkticheskikh podnyatiy. [New geological data substantiating the continental nature of the region of central Arctic uplifts]. Region. geologiya i metallogeniya, 2013, nо. 53, рр. 34—55. (In Russian).

11. Piskarev A. L., Khoyneman K., Makar’ev A. A. et al. Magnitnye parametry i variatsii sostava magmaticheskikh porod arkhipelaga Zemlya Frantsa-Iosifa. [Magnetic parameters and compositional variations of igneous rocks of the Franz Josef Land archipelago]. Fizika Zemli, 2009, nо. 2, рр. 66—83. (In Russian).

12. Puchkov V. N. «Velikaya diskussiya» o plyumakh: tak kto zhe vse-taki prav? [The Great Debate on Plumes: So Who Is Still Right?]. Geotektonika, 2009, nо. 1, рр. 3—22. (In Russian).

13. Cokolov S. D., Tuchkova M. I., Ganelin A. V. et al.Tektonika Yuzhno-Anyuyskoy sutury (Severo-Vostok Azii). [Tectonics of the South Anyui Suture (Northeast Asia)]. Geotektonika, 2015, nо. 1, рр. 5—30. (In Russian).

14. Fedorov P. I., Flerov G. B., Golovin D. I. Novye dannye o vozraste i sostave vulkanicheskikh porod ostrova Bennetta (Vostochnaya Arktika). [New data on the age and composition of volcanic rocks of Bennetta Island (Eastern Arctic]. Dokl. Akademii nauk, 2005, Vol. 400, nо. 5, рр. 666—670. (In Russian).

15. Filatova N. I., Khain V. E. Struktury Tsentral’noy Arktiki i ikh svyaz’ s mezozoyskim Arkticheskim plyumom. [Structures of the Central Arctic and their relationship with the Mesozoic Arctic plume]. Geotektonika, 2009, nо. 6, рр. 24—51. (In Russian).

16. Shipilov E. V. Generatsii, stadii i spetsifika geodinamicheskoy evolyutsii molodogo okeanoobrazovaniya v Arktike. [Generations, stages and specifics of the geodynamic evolution of young ocean formation in the Arctic].Dokl. Akademii nauk, 2005, Vol. 402, nо. 3, рр. 375—379. (In Russian).

17. Shipilov E. V. O pozdnemezozoyskom vulkanizme Vostochno-Arkticheskoy kontinental’noy okrainy Evrazii (Vostochno-Sibirskoe more) po seysmicheskim dannym. [On Late Mesozoic volcanism of the East Arctic continental margin of Eurasia (East Siberian Sea) according to seismic data]. Dokl. Akademii nauk, 2011, Vol. 436, nо. 4, рр. 504—508. (In Russian).

18. Shipilov E. V., Karyakin Yu. V. Novye dannye o bazal’toidnom magmatizme Zapadnogo Shpitsbergena. [New data on basaltoid magmatism of Western Svalbard]. Dokl. Akademii nauk, 2010 Vol. 430, nо. 6, рр. 810—815. (In Russian).

19. Shipilov E. V., Karyakin Yu. V. Barentsevomorskaya magmaticheskaya provintsiya: geologo-geofizicheskie svidetel’stva i novye rezul’taty opredeleniya 40Ar/39Ar vozrasta. [Barents Sea magmatic province: geological and geophysical evidence and new results for determining 40Ar / 39Ar age]. Dokl. Akademii nauk, 2011, Vol. 439, nо. 3, рр. 376—382. (In Russian).

20. Shipilov E. V., Karyakin Yu. V., Matishov G. G. Barentsevsko-Ameraziyskiy yursko-melovoy superplyum i initsial’nyy etap geodinamicheskoy evolyutsii Arkticheskogo okeana. [Barents-Amerasian Jurassic-Cretaceous superplume and the initial stage of geodynamic evolution of the Arctic Ocean]. Dokl. Akademii nauk, 2009, Vol. 426, nо. 3, рр. 369—372. (In Russian).

21. Shipilov E. V., Lobkovskiy L. I. Tektonogeodinamicheskie transformatsii litosfery Ameraziyskogo basseyna v kaynozoe. [Tectonogeodynamic transformations of the lithosphere of the Amerasian basin in the Cenozoic]. Dokl. Akademii nauk, 2012, Vol. 445, nо. 6, рр. 663—669. (In Russian).

22. Shipilov E. V., Lobkovskiy L. I. O submeridional’noy zone sdviga v strukture kontinental’noy okrainy Chukotskogo morya i mekhanizme raskrytiya Kanadskogo okeanicheskogo basseyna. [About the submeridional shear zone in the structure of the continental margin of the Chukchi Sea and the mechanism of the opening of the Canadian ocean basin]. Dokl. Akademii nauk, 2014, Vol. 455, nо. 1, рр. 67—71. (In Russian).

23. Shipilov E. V., Mossur A. P. Ob anomal’nykh seysmicheskikh gorizontakh v osadochnom chekhle Barentseva morya. [Anomalous seismic horizons in the sedimentary cover of the Barents Sea. Geotektonika, 1990, nо. 1, рр. 90—97. (In Russian).

24. Shipilov E. V., Shkarubo S. I., Raznitsin Yu. N. Neotektonika severnoy chasti Norvezhsko-Grenlandskogo basseyna (osobennosti stroeniya i razvitiya khrebta Knipovicha i Pomorskogo periokeanicheskogo progiba).[Neotectonics of the northern part of the Norwegian-Greenland basin (structural and developmental features of the Knipovich ridge and the Pomeranian perioceanic trough]. Dokl. Akademii nauk, 2006. Vol. 410, nо. 4, рр. 506—511. (In Russian).

25. Birkenmajer K., Krajewsky K. P., Pecskay Z., Lorenc M. W. K-Ar dating of basic intrusions at Bellsund, Spitsbergen, Svalbard // Polish Polar Research. 2010.  Vol. 31, nо. 1. рр. 3—16.

26. Corfu F., Polteau S., Planke S. et al. U–Pb geochronology of Cretaceous magmatism on Svalbard and Franz Josef Land, Barents Sea Large Igneous Province // Geol. Mag. 2013. Vol. 150 (6). рр. 1127—1135.

27. Dinkelman M. G., Kumar N., Helwig J. et al. Highlights of Petroleum and Crustal Framework of the Beaufort-Mackenzie Basin: Key Results from BeaufortSPAN East Phases I and II Surveys // Canadian Society of Exploration Geophysicists (CSEG), Recorder. 2008, Vol. 33, nо. 9, рр. 22—25.

28. Evenchick C. A., Davis W. J., Bedard J. H. et al. Evidence for protracted High Arctic large igneous province magmatism in the central Sverdrup Basin from stratigraphy, geochronology, and paleodepths of saucer-shaped sills // GSA Bulletin. 2015. Vol. 127, nо. 9/10. рр. 1366—1390.

29. Gee D. G., Juhlin C., Pascal C., Robinson P. Collisional Orogeny in the Scandinavian Caledonides (COSC) // GFF. 2010. Vol. 132. рр. 29—44.

30. Grachev A. F., Arakelyantz M. M., Lebedev V. A. et al. New K-Ar ages for basalts from Franz Josef Land // Rus. J. Earth Sci.  2001. Vol. 3, nо. 1.

31. Kontak D. J., Jensen S. M., Dostal J. et al. Cretaceous mafi c dyke swarm, Peary Land, Northernmost Greenland: geochronology and petrology // The Canadian Mineralogist.  2001. Vol. 39. рр. 997—1020.

32. Nejbert K., Krajewski K. P., Dubinska E., Pecskay Z. Dolerites of Svalbard, north-west Barents Sea Shelf: age, tectonic setting and signifi cance for geotectonic interpretation of the High-Arctic Large Igneous Province // Polar Research.  2011. Vol. 30. рр. 1—24.

33. Mukasa S. B., Mayer L. A., Aviado K. et al. Alpha/ Mendeleev Ridge and Chukchi Borderland 40Ar/39Ar Geochronology and Geochemistry: Character of the First Submarine Intraplate Lavas Recovered from the Arctic Ocean // Geophysical Research Abstracts. EGU General Assembly. 2015. Vol. 17. EGU2015-8291-2, 2015.

34. Piepjohn K., von Gosen W., Tessensohn F., Saalmann K. Ellesmerian fold-and-thrust belt (northeast Ellesmere Island, Nunavut) and its Eurekan overprint // Geol. Surv. Can. Bull. 2008. Vol. 592. рр. 285—303.

35. Rippington S., Scott R. A., Smyth H. et al. The Ellesmerian Orogeny: fact or fi ction? // GeoCanada. 2010. рр. 1—4.

36. Shipilov E. V., Senin B. V., Yunov A. Yu. Sedimentary Cover and Basement of Chukchi Sea from seismic data // Geotectonics. 1989. Vol. 23, nо. 5. рр. 456—463.

37. Villeneuve M., Williamson M.-C. Ar/Ar dating of mafi c magmatism from the Sverdrup basin magmatic province // Proceedings of the Fourth International Conference on Arctic Margins / Eds.: R. A. Scott, D. K. Thurston. — Anchorage, Alaska: MMS, 2006. рр. 206—215.


Download »


© 2011-2024 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594