Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals No. 4(24) 2016 Modern geodynamics of Gakkel Ridge according to seismological data

MODERN GEODYNAMICS OF GAKKEL RIDGE ACCORDING TO SEISMOLOGICAL DATA

JOURNAL: No. 4(24) 2016, p. 58-71

HEADING: Research activities in the Arctic

AUTHORS: Kutinov, Y.G., Chistova, Z.B., Belenovich, T.Y., Morozov, A.A.

ORGANIZATIONS: N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research

UDC: [55+551.24+574.4](985)

Keywords: geodynamics, seismological data, Mid-Arctic Ridge, focal mechanisms of earthquakes, Gakkel ridge

Bibliographic description: Kutinov, Y.G., Chistova, Z.B., Belenovich, T.Y., Morozov, A.A. Modern geodynamics of Gakkel Ridge according to seismological data. Arctic: ecology and economy, 2016, no. 4(24), pp. 58-71. DOI: . (In Russian).


Abstract:

The modern geodynamic regime of the Mid-Arctic Ridge in general, and the Gakkel Ridge in particular, is considered on the basis of analysis of seismicity, focal mechanisms of earthquake sources, directions of slip vectors of rock masses in earthquake centers. Complex stress-deformed state of the Earth’s crust within the Mid-Arctic Ridge is established. The fields of stresses and deformation from the south-east to north-west change three times. That is, the stress-deformed state of the lithosphere, which depends on directions of the axes of compressive stresses, changes in the layered block medium by layers, and in some blocks varies with time.


Finance info: , 0410-2015-0033

References:

1. Avetisov G. P. Seysmichnost morya Laptevykh i eye svyaz s seysmichnostyu Evraziyskogo basseyna. [Seismicity of the Laptev Sea and its relationship with the seismicity of the Eurasian Basin]. Issue 1, Tektonika Arktiki, Leningrad, Izd-vo NIIGA, 1975, . 31—36. (In Russian).

2. Avetisov G. P. Seysmoaktivnyye zony Arktiki. [Arctic seismically active zones]. St. Petersburg, Izd-vo VNIIOkeangeologiya, 1996, .185. (In Russian).

3. Antonovskaya G. N., Kremenetskaya E. O., Kvayerna T. Seysmicheskiy monitoring Evro-Arkticheskogo regiona: sostoyaniye i perspektivy // Yudakhinskiye chteniya. Geodinamika i ekologiya Barents-regiona v XXI v. [Seismic monitoring of the Euro-Arctic region: state and prospects // Judakhinsky readings. Geodynamics and ecology of the Barents region in the XXI century]. Materialy dokladov Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem (15—18 sentyabrya 2014 g.), Arkhangelsk, 2014, . 7—10. (In Russian).

4. Bezukhov N. I. Osnovy teorii uprugosti, plastichnosti i polzuchesti. [Fundamentals of the Theory of Elasticity, Plasticity, and Creep]. Moscow,Vys. shk., 1961, .537. (In Russian).

5. Belenovich T. Ya. Seysmotektonicheskaya deformatsiya i nekotoryye vremenny?e osobennosti seysmichnosti territoriy Kirgizii. [Seismotectonic deformation and some temporal features of seismicity of the territories of Kyrgyzstan]/ Avtoref. dis. ... kand. fiz.-mat. nauk / In-t geofiziki GAN, Tbilisi,1983, .99. (In Russian).

6. Belenovich T. Ya. Sovremennaya geodinamika Tyan-Shanya po seysmologicheskim dannym: [Modern geodynamics of Tien Shan according to seismological data]. Dis. ... d-ra geol.-mineral. nauk, MGU, Moscow, 1992,. 291. (In Russian).

7. Belenovich T. Ya. O napryazhenno-deformiruyemom sostoyanii zemnoy kory Sredinno-Arkticheskogo khrebta. [On the stress-deformed state of the crust of the mid-arctic ridge]. Vestn. Pomor. gos. un-ta. Ser. Estestv. i toch. nauki, 2005, n. 2 (8), . 12—18. (In Russian).

8. Belenovich T. Ya., Kutinov Yu. G. Geodinamicheskiy rezhim Sredinno-Arkticheskogo khrebta // Razlomoobrazovaniye i seysmichnost v litosfere: tektonofizicheskiye kontseptsii i sledstviya. — T. 1. [Geodynamic regime of the Mid-Arctic Ridge // Rift formation and seismicity in the lithosphere: tectonophysical concepts and consequences. - Vol. 1]. Materialy Vserossiyskogo soveshchaniya, Irkutsk, 2009, . 86—88. (In Russian).

9. Bogoyavlenskiy V. I., Bogoyavlenskiy I. V., Nikonov R. A., Shuster V. L. Perspektivy neftegazonosnosti Kanadskoy glubokovodnoy kotloviny i sopredelnykh akvatoriy Severnogo Ledovitogo okeana. [Oil and gas potential of the Canadian deep-water basin and adjacent waters of the Arctic Ocean]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2015, n. 4 (20), . 61—69. (In Russian).

10. Geologo-geofizicheskiye kharakteristiki litosfery Arkticheskogo regiona. — Vyp. 8. [Geological and geophysical characteristics of the lithosphere of the Arctic region, Issue 8]. St. Petersburg, VNIIOkeangeologiya, 2012, .174. (In Russian).

11. Glebovskiy V. Yu., Kaminskiy V. D., Minakov A. N. et al. Istoriya formirovaniya Evraziyskogo basseyna Severnogo Ledovitogo okeana po rezultatam geoistoricheskogo analiza anomalnogo magnit­nogo polya. [The history of the formation of the Eurasian basin of the Arctic Ocean according to the results of geohistorical analysis of the anomalous magnetic field]. Geotektonika, 2006, n. 4, . 21—42. (In Russian).

12. Gurevich N. I., Astafurova E. G., Glebovskiy V. Yu., Abelskaya A. A. Nekotoryye osobennosti akkretsii kory u osi zapadnoy chasti ultranizkoskorostnogo khrebta Gakkelya. Severnyy Ledovityy okean. [Some peculiarities of the accretion of the crust at the axis of the western part of the ultra-low-speed Gakkel ridge, the Arctic Ocean]. Geologo-geofizicheskiye kharakteristiki litosfery Arkticheskogo regiona, Issue 5. Pod. red. d-ra fiz.-mat. nauk G. P. Avetisova. St. Petersburg, VNIIOkeangeologiya, 2004, . 87—97. (In Russian).

13. Dubinin E. P., Kokhan A. V., Sushchevskaya N. M. Tektonika i magmatizm ultramedlennykh spredingovykh khrebtov. [Tectonics and magmatism of ultralow spreading ridges]. Geotektonika, 2013, n. 3, . 3—30. (In Russian).

14. Kokhan A. V. Tektonika i geodinamika ultra­medlennykh spredingovykh khrebtov [Tectonics and geodynamics of ultralow spreading ridges]. Avtoref. dis. ... kand. geol.-mineral. nauk , MGU, Moscow, 2013, . 27. (In Russian).

15. Kutinov Yu. G. Ekogeodinamika Arkticheskogo segmenta zemnoy kory. [ ]. Ekaterinburg, UrO RAN, 2005, .388. (In Russian).

16. Kutinov Yu. G., Belenovich T. Ya. Seysmodinamicheskiye issledovaniya Severa Evrazii dlya proyektirovaniya krupnykh inzhenernykh sooruzheniy. [Seismodynamic studies of the North of Eurasia for the design of large engineering structures]. Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya, 2008, n. 5, . 436—442. (In Russian).

17. Kutinov Yu. G., Chistova Z. B., Belenovich T. Ya. Sovremennaya geodinamika Arkticheskogo neftegazonosnogo superbasseyna. [Modern geodynamics of the Arctic petroleum superbasin]. Glubin. neft, 2013, Vol. 1. n. 9, . 1307—1336. (In Russian).

18. Malovichko A. A., Vinogradov A. N., Vinogradov Yu. A. Razvitiye sistem geofizicheskogo monitoringa v Arktike.[Development of geophysical monitoring systems in the Arctic]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2014, n. 2 (14), . 16—23. (In Russian).

19. Riznichenko Yu. V. Raschet skorostey deformatsii pri seysmicheskom techenii gornykh mass. [Calculation of strain rates for seismic flow of mountain masses]. Izv. AN SSSR. Fizika Zemli, 1977, n. 10, . 34—47. (In Russian).

20. Riznichenko Yu. V. Problemy seysmologii. [Seismology problems]. Moscow, Nauka, 1985, . 406. (In Russian).

21. Fedorenko I. V. Spektralnyye osobennosti zemletryaseniy rayona arkticheskogo khrebta Gakkelya. [Spectral features of earthquakes in the area of the Arctic Gakkel Ridge]. XVI uralskaya molodezhnaya nauchnaya shkola po geofizike: materialy shkoly, Perm, GI UrO RAN, 2015, . 294—297. (In Russian).

22. Yunga S. L. O mekhanizme deformirovaniya seysmoaktivnogo obyema zemnoy kory. [On the mechanism of deformation of the seismically active volume of the earth’s crust]. Izv. AN SSSR. Fizika Zemli, 1979, n. 10, . 14—23. (In Russian).

23. Cochran J. R., Kurras G. J., Edwards M. H., Coakley B. The Gakkel Ridge: Bathymetry, Gravity Anomalies and Crustal Accretion at Extremely Slow Spreading Rates // J. Geophys. Res., 2003, Vol. 108, . 2116—2137.

24. Cochran J. R. Seamount volcanism along the Gakkel Ridge, Arctic Ocean // Geophys. J. Int., 2008, Vol. 174, . 1153—1173.

25. DeMets C., Gordon R., Argus D. Geologically current plate motions // Geophys. J. Int., 2010, Vol. 181, . 1—80.

26. Dick H. J. B., Lin J., Schouten H. An ultraslow-spreading class of ocean ridge // Nature, 2003, Vol. 426, . 405—411.

27. Edwards M. H., Kurras G. J., Tolstoy M., Bohnenstiehl D. R. et al. Evidence of recent volcanic activity on the ultraslow-spreading Gakkel Ridge // Nature, 2001, Vol. 409, . 808—812.

28. Engen O., Eldholm O., Bungum H. The Arctic plate boundary // J. of Geoph. Research, 2003, Vol. 108, B2, P. 5.1—5.17.

29. Engdahl E. R., van der Hilst R., Buland R. Global teleseismic earthquake relocation with improved travel times and procedures for depth determination // Bull. Seismol. Soc. Am. ,1998, Vol. 88, . 722—743.

30. Fujita K., Cook D. B., Hasegava H., Forsyth D. et al. Seismicity and focal mechanisms of the Arctic region and the North American plate boundary in Asia // The Geology of North America. — Vol. L: The Arctic Ocean region / Geological Society of America., Boulder, CO, 1990, .  91—112.

31. Jokat W., Schmidt-Aursch M. Geophysical Characteristics of the Ultraslow Spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean // Geophys. J. Int., 2007, Vol. 168, . 983—998.

32. Michael P. J., Langmuir C. H., Dick H. J. B., Snow J. E. et al. Magmatic and amagmatic seafloor generation at the ultraslow-spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean // Nature, 2003, Vol. 423,. 956—961.

33. Morozov A. N., Vaganova N. V., Ivanova E. V., Konechnaya Y. V. et al. New data about small-magnitude earthquakes of the ultraslow-spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean // J. of Geodynamic, 2016, Vol. 93, . 31—41.

34. Riedel C., Schlindwein V. Did the 1999 earthquake swarm on Gakkel Ridge open a volcanic conduit? A detailed teleseismic data analysis // J. Seismol., 2010, Vol. 14, . 505—522.

35. Rogozhin E. A., Antonovskaya G. N., Kapustian N. K., Fedorenko I. V. Features of Seismicity of the Euro Arctic Region // Doklady Akademii Nauk, 2016, Vol. 467, n. 5, . 585—588.

36. Schlindwein V., Demuth A., Korger E., Läderach C. et al. Seismicity of the Arctic mid-ocean ridge system // Polar Science, 2015, Vol. 9 (1), . 146—157.

37. Sohn R. A., Edmonds H., Humphris S. et al. Scientific scope and summary of the Arctic Gakkel vents (AGAVE) expedition // AGU Fall Meeting Abstracts, 2007, Vol. 1, . 7.

38. Sohn R. A., Willis C., Humphris S., Shank T. M. et al. Explosive volcanism on the ultraslow-spreading Gakkel ridge, Arctic Ocean // Nature, 2008, Vol. 453, n. 7199, . 1236—1238.

39. Thiede J. nd the Shipboard Scientific Party. Polarstern Arktis XVII/2 Cruise Report: AMORE 2001 (Arctic Mid-Ocean Ridge Expedition) // Rep. Polar Mar. Res., 2002, Vol. 421, . 397.

40. The Advanced National Seismic System Catalog // http://www.ncedc.org/anss/.

41. The Arctic ocean region / Ed. by A. Grantz, L. Johnson and J. F. Sweeney // The geology of North America, [S. l.], 1990.

42. Tolstoy M., Bohnenstiehl D. R., Edwards M. H., Kurras G. J. Seismic character of volcanic activity at the ultraslow-spreading Gakkel Ridge // Geology, 2001, Vol. 29, . 1139—1142.


Download »


© 2011-2024 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594