Home Rubrics of the Journal Author Index Index ompany directory Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594
RuEn
Advanced
Search
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals Issue 4(24) 2016 Reconstruction of paleoclimate indicators and biota by group palynospectra in the north of Western Siberia

RECONSTRUCTION OF PALEOCLIMATE INDICATORS AND BIOTA BY GROUP PALYNOSPECTRA IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA

JOURNAL: 2016, 4(24), p. 52-57

RUBRIC: The study of the Arctic Ocean

AUTHORS: Konovalov A.A., Ivanov S.N.

ORGANIZATIONS: Institute of the Problems of Northern Development, Tyumen Scientific Centre of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

UDC: 911; 913

Keywords: biota, Holocene, paleoclimate, reconstruction, north of Western Siberia

Bibliographic description: Konovalov A.A., Ivanov S.N. Reconstruction of paleoclimate indicators and biota by group palynospectra in the north of Western Siberia. Arctic: ecology and economy, 2016, no. 4(24), pp. 52-57. DOI: . (In Russian).


ANNOTATION:

A method for determining the main climatic and biotic indices (richness, diversity, productivity and biomass of vegetation) by three group of palynospectra is developed. The correlation formulas for majority of dimensionless and dimensional climate characteristics are found. The form of climate and biotic dependence of dominant of surface pollen spectra is determined. The examples of dominant distribution in depth and in time during the Holocene are given. The basic indicators of climate and biota for natural areas of the north of Western Siberia during the Holocene are calculated.


Reference:

1. Budyko M. I. Klimat i zhizn. [Climate and life]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1971, .472. (In Russian).

2. Bukreyeva G. F., Arkhipov S. A. et al. Klimat Zapadnoy Sibiri: v proshlom i budushchem. [Climate of Western Siberia: Past and Future]. Geologiya i geofizika, 1995, Vol. 36, n. 11, . 3—22. (In Russian).

3. Bukreyeva G. F., Votakh M. P., Bishayev A. A. Opredeleniye paleoklimatov po palinologicheskim dannym. [Determination of paleoclimates by palynological data]. Novosibirsk, IGiG, 1986, .189. (In Russian).

4. Vasilchuk A. K. Palinospektry 14S datirovannykh obraztsov sinkriogennykh porod severa Zapadnoy Sibiri i Yakutii. [14C polino spectra of dated samples of syncryogenic rocks of the north of Western Siberia and Yakutia]. Kriosfera Zemli, 2002, Vol. 6. n. 2, . 3—21. (In Russian).

5. Geografiya i monitoring bioraznoobraziya. [Geography and monitoring of biodiversity]. Pod red. N. S. Kasimova. E. G. Romanovoy. A. A. Tishkova. Moscow, Nauch. i ucheb. metodich. tsentr MGU, 2002, .432. (In Russian).

6. Grichuk V. P. Rastitelnost Russkoy ravniny v nizhne- i srednechetvertichnoye vremya [Vegetation of the Russian Plain in the Lower and Middle Quaternary Time]. Trudy In-ta geografii AN SSSR, 1950, Issue 46, . 5—202. (In Russian).

7. Zakh V. A. Mnogosloynoye poseleniye Parom 1 u Salekharda. [ Multi-layered settlement Parom 1 at Salekhard]. Vestn. arkheologii. antro­pologii i etno­gra­fii / IPOS SO RAN, 1997, Issue 1, . 24—35. (In Russian).

8. Karpenko L. V. Rekonstruktsiya rastitelnogo pokrova i dinamiki torfonakopleniya v doline Obi. [Reconstruction of vegetation cover and peat accumulation dynamics in the Ob valley]. Geografiya i prirod. resursy, 2002, n. 1, . 89—94. (In Russian).

9. Klimanov V. A. K metodike kolichestvennogo vosstanovleniya klimata proshlogo. [To the method of quantitative restoration of the past climate]. Vestn. MGU. Ser. geogr., 1976, n. 2, . 92—98. (In Russian).

10. Konovalov A. A., Ivanov S. N. Klimat, fitoproduktivnost i palinospektry: svyazi. raspredeleniye i metodika paleorekonstruktsiy (na primere Zapadnoy Sibiri). [Climate, phytoproductivity and pollen spectra: connections, distribution and methods of paleoreconstructions (on the example of Western Siberia)]. Novosibirsk, GEO, 2007, . 130. (In Russian).

11. Konovalov A. A., Gashev S. N., Kazantseva M. N. Zonalnoye raspredeleniye bioticheskikh taksonov na territorii Zapadno-Sibirskoy ravniny. [Zonal distribution of biotic taxa in the West Siberian Plain], Vestn. TGU, 2013, 6, . 48—57.

12. Konovalov A. A. Zakonomernosti funktsionirovaniya prirodnykh sistem. [Patterns of functioning of natural systems]. Saarbrücken. Germany, Palmarium academic publ., 2015, . 67. (In Russian).

13. Konovalov A. A. Klimaticheskaya zavisimost bioty na severe Tyumenskoy oblasti (kolichestvennyy aspekt). [Climate dependence of biota in the north of the Tyumen region (quantitative aspect)]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2016, n. 1 (21), . 29—37. (In Russian).

14. Parfenova E. I., Chebakova N. M., Vlasenko V. I. Zavisimost bioraznoobraziya rastitelnogo pokrova raznykh urovney organizatsii ot klimaticheskikh faktorov (na primere Sredney Sibiri). [Dependence of plant cover biodiversity of different levels of organization on climatic factors (on the example of Central Siberia)]. Sibir. ekologich. zhurn., 2004, n. 5, . 725—734. (In Russian).

15. Primak R. Osnovy sokhraneniya bioraznoobraziya. [Basics of biodiversity conservation]. (per. s angl.), Moscow, Nauch. i ucheb. metodich. tsentr MGU, 2002, . 256. (In Russian).

16. Sladkov A. N. Vvedeniye v sporovo-pyltsevoy analiz. [Introduction to the spore-pollen analysis]. Moscow, Nauka, 1967, . 267. (In Russian).

17.  Spravochnik po klimatu SSSR. [The USSR Climate Handbook]. Issue 17, rt 1, Leningrad, Gidrometeoizdat, 1965, .275. (In Russian).

18. Khotinskiy N. A. Golotsen Severnoy Evrazii: Opyt transkontinentalnoy korrelyatsii etapov razvitiya rastitelnosti i klimata. [The Holocene of Northern Eurasia: The Experience of Transcontinental Correlation between the Stages of Vegetation and Climate Development]. Moscow, Nauka,1977, .2000. (In Russian).

19. Shpolyanskaya N. A. Merzlaya zona litosfery Zapadnoy Sibiri i tendentsiya eye razvitiya. [The frozen zone of the lithosphere of Western Siberia and the trend of its development]. Moscow, MGU, 1981, .168. (In Russian).

20. Ryabogina N. E., Larin S. I., Ivanov S. N. Landscape and climatic changes on southern border of a taiga of Western Siberia on the meddle-late holocen // Man and environment in boreal forest zone: past, present and future. International Conference, July 24—29, 2008, Moscow, 2008, . 79—82.


Download »


© 2011-2019 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594