Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home » Archive of journals » No. 1(29) 2018 » Gold ore deposits and Cretaceous granitoid magmatism of Chukotka

GOLD ORE DEPOSITS AND CRETACEOUS GRANITOID MAGMATISM OF CHUKOTKA

JOURNAL: No. 1(29) 2018, p. 104-115

HEADING: Study and development of nature resources of the Arctic

AUTHORS: Galyamov, A.L., Volkov, A.V., Sidorov, A.A.

ORGANIZATIONS: Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry of RAS

DOI: 10.25283/2223-4594-2018-1-104-115

UDC: 55.681.3(571.65)

The article was received on: 21.01.2018

Keywords: Arctic zone, deposit, geodynamic situation, GIS analysis, Cretaceous granitoid magmatism, metallogeny, forecast

Bibliographic description: Galyamov, A.L., Volkov, A.V., Sidorov, A.A. Gold ore deposits and Cretaceous granitoid magmatism of Chukotka. Arctic: ecology and economy, 2018, no. 1(29), pp. 104-115. DOI: 10.25283/2223-4594-2018-1-104-115. (In Russian).


Abstract:

The areas of Cretaceous intrusive magmatism occupy almost all entire territory of Chukotka, and the composition and forms of its manifestation are closely related to geodynamic conditions. The spatial analysis shows that the areas of different composition of Cretaceous intrusions, sometimes are combined, denoting local parts confined to the thickest lithosphere blocks with complete development of magmatism associated with deep magmatic supply channels. The most deposits and ore occurrences of Au are localized in terrigenous flyschoid sequences and granitoids and are widespread mainly in the areas of Early Cretaceous granitoid magmatism on a thick collision-type crust. Cu-Mo-porphyry deposits are associated with the Early Cretaceous and Late Cretaceous granitoids of the Oloy and Okhotsk-Chukotka belts. Au-Ag epithermal deposits of the Okhotsk-Chukotka belt are located in the volcanic rocks mainly within the ranges of Late Cretaceous granitoids. In the ores of about 700 ore occurrences the concentration of Bi, Hg, Sb, Sn, W in the Early Cretaceous granitoids, volcanics and terrigenous rocks are higher than in ores of the Late Cretaceous rocks. On the other hand, the ores in the Late Cretaceous rocks contain more Li, Ni, Ag, Zn, Pb, Mn.


Finance info: Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН № 55 «Арктика — научные основы новых технологий освоения, сохранения и развития»

References:

1. Andreeva N. V., Ponomareva A. P., Kruk N. N. et al. Magadanskii batolit: stroenie, sostav i usloviya formirovaniya. [Magadan batholith: structure, composition and conditions of formation]. Magadan, SVKNII DVO RAN, 1999, 264 p. (In Russian).

2. Volkov A. V., Savva N. E., Sidorov A. A. et al. Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviya obrazovaniya Cu-Au-porfirovykh mestorozhdenii Severo-Vostoka Rossii. [Regularities of location and conditions of formation of Cu-Au-porphyry deposits in the North-East of Russia]. Geologiya rud. mestorozhdenii, 2006, vol. 48, no. 6, pp. 512—539. (In Russian).

3. Bouman J., Ebbin J., Meekes S. et al. GOCE gravity gradient data for lithospheric modeling. Intern. J. Appl. Earth Observ. Geoinf, 2015, vol. 35, pp. 16—30.

4. Volkov A. V., Goncharov V. I., Sidorov A. A. Mestorozhdeniya zolota i serebra Chukotki. [Deposits of gold and silver of Chukotka]. Moscow; Magadan, SVKNII RAN, 2006, 221 p. (In Russian).

5. Volkov A. V., Savva N. E., Sidorov A. A. et al. Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviya formirovaniya Au-soderzhashchikh Cu-Mo-porfirovykh mestorozhdenii severo-vostoka Rossii. [Regularities of location and conditions of formation of Cu-Au-porphyry deposits in the North-East of Russia]. Geologiya rud. mestorozhdenii, 2006, vol. 48, no. 6, pp. 512—539. (In Russian).

6. Volkov A. V., Sidorov A. A. Au-Ag-mestorozhdeniya vulkanogennykh poyasov severo-vostoka Azii — osnova sozdaniya novykh gornorudnykh raionov. [Au-Ag-deposits of volcanogenic belts of Northeast Asia — the basis for the new mining areas]. Zoloto i tekhnologii, 2011, no. 4, pp. 6—18. (In Russian).

7. Volkov A. V., Sidorov A. A. Poiskovaya model’ zoloto-sul’fidnykh mestorozhdenii vkraplennykh rud Arkticheskoi zony Rossii. [Prospecting model of Au-sulphide deposits of disseminated ores of the Arctic zone of Russia]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2017, no. 2 (26), pp. 62—75. (In Russian).

8. Volkov A. V., Chizhova I. A., Alekseev V. Yu., Sidorov A. A. Variatsii pokazatelya Au/Ag epitermal’nykh mestorozhdenii. [Variations of the Au/Ag indicator of epithermal deposits]. DAN, 2013, vol. 452, no. 1, pp. 75—79. (In Russian).

9. Volkov A. V., Sidorov A. A., Starostin V. I. Metallogeniya vulkanogennykh poyasov i zon aktivizatsii. [Metallogeny of volcanogenic belts and activation zones]. Moscow, MAKS Press, 2014, 355 p. (In Russian).

10. Luchitskaya M. V. Granitoidnyi magmatizm i stanovlenie kontinental’noi kory severnogo obramleniya Tikhogo okeana v mezozoe-kainozoe. [Granitoid magmatism and the formation of the continental crust of the northern frame of the Pacific Ocean in the Mesozoic-Cenozoic]. Avtoref. dis. ... d-ra geol.-mineral. nauk. Moscow, 2012, 49 p. (In Russian).

11. Geodinamika, magmatizm i metallogeniya Vostoka Rossii. [Geodynamics, magmatism and metallogeny of the East of Russia]. V 2 kn. Kn. 1. Pod red. A. I. Khanchuka. Vladivostok, Dal’nauka, 2006, pp. 1—572. (In Russian).

12. Surmilova E. P., Stepina T. S. Legenda Chukotskoi serii listov Gosudarstvennoi geologicheskoi karty Rossiiskoi Federatsii masshtaba 1:1 000 000 (tret’e pokolenie) . [Legend of the Chukchee series of the State Geological Map of the Russian Federation 1: 1 000 000 (third generation)]. FGUNPP “Aerogeologiya”. Moscow, 2002. (In Russian).

13. Moll-Stalcup E. J. Geochemistry and U-Pb-geochronology of arc related magmatic rocks, northeastern Russia. Abstracts with programs GSA, 1995, vol. 27, no. 5, p. 65.

14. Komarova Ya. S., Kostitsyn Yu. A., Nikolaev Yu. N. Vozrast molibden-medno-porfirovogo orudeneniya mestorozhdeniya Peschanka, Chukotka. [Age of molybdenum-copper-porphyry mineralization of the Peschanka deposit, Chukotka]. VII Sibirskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya molodykh uchenykh po naukam o Zemle (s uchastiem inostrannykh spetsialistov). Materialy konferentsii. Novosibirsk, RITs NGU, 2014, pp. 138—139. (In Russian).

15. Kotova M. S., Nagornaya E. V., Anosova M. O., Kostitsyn Yu. A., Baksheev I. A., Nikolaev Yu. N., Kal’ko I. A. Datirovanie metasomaticheskogo protsessa i rudonosnykh granitoidov medno-porfirovykh mestorozhdenii Nakhodkinskogo rudnogo polya (Zapadnaya Chukotka). [Dating of the metasomatic process and ore-bearing granitoids of copper-porphyry deposits of the Nakhodka ore field (Western Chukotka)]. Geokhronometricheskie izotopnye sistemy, metody ikh izucheniya, khronologiya geologicheskikh protsessov: Materialy V Rossiiskoi konferentsii po izotopnoi geokhronologii. 4—6 iyunya 2012 g., Moskva, IGEM RAN. Moscow, IGEM RAN, 2012, pp. 181—184. (In Russian).

16. Tikhomirov P. L., Akinin V. V., Ispolatov V. O. Vozrast severnoi chasti Okhotsko-Chukotskogo vulkanogennogo poyasa: novye dannye Ar-Ar i U-Pb geokhronologii. [Age of the northern part of the Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt: new data of Ar-Ar and U-Pb geochronology]. Stratigrafiya. Geol. korrelyatsiya, 2006, vol. 14, no. 5, pp. 67—81. (In Russian).

17. Shpikerman V. I. Domelovaya minerageniya severo-vostoka Azii. [Pre-Cretaceous minerageny of northeastern Asia]. Magadan, SVKNII DVO RAN, 1998, 330 p. (In Russian).

18. Tikhomirov P. L., Luchitskaya M. V. Melovye granitoidy Severo-Vostoka Azii: Stat’ya 1: Geologiya, petrografiya i geokhimiya. [Cretaceous granitoids of Northeast Asia. Article 1. Geology, petrography and geochemistry]. Vestn. MGU, 2006, no. 5, pp. 13—20. (In Russian).

19. Filatova N. I. Periokeanicheskie vulkanogennye poyasa. [Perioceanic volcanogenic belts]. Moscow, Nedra, 1988, 264 p. (In Russian).

20. Sakhno V. G. Pozdnemezozoiskio-kainozoiskii kontinental’nyi vulkanizm Vostoka Azii. [Late Mesozoic-Cenozoic continental volcanism of East Asia]. Vladivostok, Dal’nauka, 2002, 336 p. (In Russian).

21. Goryachev N. A., Volkov A. V., Sidorov A. A. et al. Au-Ag-orudenenie vulkanogennykh poyasov cevero-vostoka Azii. [Au-Ag-mineralization of volcanogenic belts of the North-East of Asia]. Litosfera, 2010, no. 3, pp. 36—50. (In Russian).

22. Pokalov V. T. Rudno-magmaticheskie sistemy gidrotermal’nykh mestorozhdenii. [Ore-magmatic systems of hydrothermal deposits]. Moscow, Nedra, 1992, 288 p. (In Russian).

23. Sotnikov V. I., Berzina A. P., Nikitina E. I. et al. Medno-molibdenovaya rudnaya formatsiya. [Copper-molybdenum ore formation type]. Novosibirsk, Nauka, 1977, 422 p. (In Russian).

24. Theodore T. G. Descriptive model of porphyry Mo, low F. Mineral Deposit Models D. P. Cox, D. A. Singer (eds). U.S. Geological Survey Bull. 1693, 1986, p. 120.

25. Gvozdev V. I., Gonevchuk V. G., Semenyak B. I. Faktory formirovaniya i priznaki raspoznavaniya rudno-magmaticheskikh sistem (RMS) s krupnymi mestorozhdeniyami sheelit-sul’fidnoi formatsii. [Formation factors and features of recognition of ore-magmatic systems (OMS) with large deposits of scheelite-sulfide type]. Novye gorizonty v izuchenii protsessov magmo- i rudoobrazovaniya: Materialy nauchnoi konferentsii (Moskva, 8—11 noyabrya 2010 g.). Moscow, 2010, pp. 223—224. (In Russian).

26. Sokolov S. D. Akkretsionnaya tektonika Koryaksko-Chukotskogo segmenta Tikhookeanskogo poyasa. [Accretion tectonics of the Koryak-Chukchi segment of the Pacific belt]. Avtoref. dis. ... d-ra geol.-mineral. nauk. AN SSSR. Geol. in-t. Moscow, 1988, 48 p. (In Russian).

27. Antipov M. P., Bondarenko G. E., Bardovskaya T. O., Shipilov E. V. Anadyrskii bassein (severo-vostok Evrazii, Beringovomorskoe poberezh’e): geologicheskoe stroenie, tektonicheskaya evolyutsiya i neftegazonosnost’. [Anadyr basin (north-east of Eurasia, Bering Sea coast): geological structure, tectonic evolution and oil and gas potential]. Apatity, Izd-vo KNTs RAN, 2008, 53 p. (In Russian).

28. Grigor’ev V. N., Krylov K. A., Sokolov S. D. Yursko-melovye otlozheniya Yanranaiskogo akkretsionnogo kompleksa (Koryakskoe nagor’e). [Jurassic-Cretaceous deposits of the Yanranai accretion complex (Koryak plateau)]. Ocherki po geologii Severo-Zapadnogo sektora Tikhookeanskogo poyasa. Moscow, Nauka, 1987, pp. 132—159. (In Russian).

29. Polin V. F., Aksenov S. V., Razumnyi A. V., Khanchuk A. I., Volkov E. V. Pervye svedeniya o dvustadiinosti formirovaniya Mainitskoi ostrovnoi dugi (Koryakskoe nagor’e), po dannym petrogeokhimii i U-Pb datirovaniya; reshenie problemy vozrasta zolotosul’fidnogo orudeneniya Koryakskogo khrebta. [The first information about the two-stage formation of the Mainitsky volcanic arc (Koryak Highlands), according to petrogeochemistry and U-Pb dating; solution of the problem of the age of the gold sulfide mineralization of the Koryak Range]. XIII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Novye idei v naukakh o Zemle” (Moskva, Rossiiskii gosudarstvennyi geologorazvedochnyi universitet, 5—7 aprelya, 2017 g.), pp. 16—17. (In Russian).


Download »


© 2011-2024 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594