Home Rubrics of the Journal Author Index Index ompany directory Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594
RuEn
Advanced
Search
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals Issue 4(36) 2019 Reverse motion of ships in ice: some research results

REVERSE MOTION OF SHIPS IN ICE: SOME RESEARCH RESULTS

JOURNAL: 2019, 4(36), p. 99-106

RUBRIC: Shipbuilding for the Arctic

AUTHORS: Dobrodeev A.A., Sazonov K.E., Sapershteyn I.A.

ORGANIZATIONS: Krylov State Research Centre

DOI: 10.25283/2223-4594-2019-4-99-106

UDC: 629.561.5; 629.54; 656.61

The article was received on: 28.07.2019

Keywords: ice vessel, reverse motion, double-acting vessels, stern, ice breaking

Bibliographic description: Dobrodeev A.A., Sazonov K.E., Sapershteyn I.A. Reverse motion of ships in ice: some research results. Arctic: ecology and economy, 2019, no. 4(36), pp. 99-106. DOI: 10.25283/2223-4594-2019-4-99-106. (In Russian).


ANNOTATION:

Some results of studies performed in the ice tank of the Krylov State Research Center are presented, as well as theoretical estimates related to the study of the ships stern motion in level ice are given. The analysis of the interaction of the vessel stern end with level ice cover, is carried out, as well as the effect of the rotational speed of the propellers during model tests in the ice tank on the ice resistance of the vessel is assessed. The results allow evaluating the effectiveness of marine transport systems and can be used to develop requirements in the field of ice performance for designed icebreakers and heavy-tonnage ice vessels.


Reference:

1. Juurmaa K., Mattsson T., Wilkman G. The development of the new double acting ships for ice operation. Proceedings of POAC 01. Ottawa, Canada, 2001.

2. Tsoi L. G., Andryushin A. V., Shtrek A. A. Obosnovanie osnovnykh parametrov perspektivnykh krupnotonnazhnykh gazovozov dlya Arktiki. [Justification of main parameters for heavy-tonnage gas carriers for the Arctic. Problemy Arktiki i Antarktiki, 2013, no. 3 (97), pp. 46—56. (In Russian).

3. Shtrek A. A. Proektnye voprosy manevrennosti i khodkosti pri ledovykh szhatiyakh perspektivnykh krupnotonnazhnykh sudov arkticheskogo plavaniya. [Design issues of ice maneuverability and performance during ice compression for modern high-capacity Arctic vessels]. Mor. vestn., 2013, no, 4 (48), pp. 90—93. (In Russian).

4. Backstrom M., Juurmaa K., Wilkman G. New Icebreaking Tanker Concept for the Arctic (DAT). Proceedings of POAK 95. Murmansk, 1995.

5. Ignat’ev M. A. Grebnye vinty sudov ledovogo plavaniya. [Propellers of ice vessels]. Leningrad, Sudostroenie, 1966, 114 p. (In Russian).

6. Sazonov K. E. O ledovoi khodkosti i upravlyaemosti krupnotonnazhnykh sudov dvoinogo deistviya v Arktike. [About ice performance and maneuverability of heavy-tonnage double-acting ships in Arctic]. Problemy Arktiki i Antarktiki, 2016, no. 1 (107), pp. 50—60. (In Russian).

7. Sazonov K. E., Dobrodeev A. A. Ledovaya khodkost’ krupnotonnazhnykh sudov. [Ice performance of heavy-tonnage vessels]. St. Petersburg, Kryl. gos. nauch. tsentr, 2017, 122 p. (In Russian).

8. Su B., Skjetne R., Berg T. E. Numerical assessment of a double-acting offshore vessel’s performance in level ice with experimental comparison. Cold Reg. Sci. Technol., 2014, 106—107, pp. 96—109.

9. Su B., Riska K., Moan T. A numerical method for the prediction of ship performance in level ice, Cold Reg. Sci. Technol., 2010, 60, pp. 177—188.

10. Denisov V. I., Sazonov K. E., Timofeev O. Ya. Novye eksperimental’nye vozmozhnosti Krylovskogo gosudarstvennogo nauchnogo tsentra po izucheniyu ledovykh vozdeistvii na ob”ekty morskoi tekhniki. [New experimental capabilities of the Krylov State Research Center for study of ice impact on marine equipment]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2015, no. 3 (19), pp. 76—81. (In Russian).

11. Lopashev K. A. Osobennosti vzaimodeistviya kormovoi okonechnosti ledokolov i sudov ledovogo plavaniya s ledyanym pokrovom. [The features of icebreakers and ice vessel stern interaction with ice]. Tr. Kryl. gos. nauch. tsentra, 2017, 2 (380), pp. 24—31. (In Russian).

12. Sazonov K. E. Teoreticheskie osnovy plavaniya sudov vo l’dakh. [Theoretical principles of ship navigation in ice]. St. Petersburg, TsNII im. akad. A. N. Krylova, 2010, 274 p. (In Russian).

13. Kheisin D. E. Prochnost’ ledyanogo polya pod deistviem nagruzki, prilozhennoi k ego kromke. [The strength of ice sheet under the loading on ice edge]. Tr. AANII, 1960, vol. 237, pp. 133—152. (In Russian).

14. Dobrodeev A. A., Klubnichkin A. M., Sazonov K. E. Samokhodnye ispytaniya modelei v ledovykh basseinakh dlya opredeleniya ledovogo soprotivleniya. [Self-propelled tests of models in ice tanks to determine ice resistance]. Tr. Kryl. gos. nauch. tsentra, 2015, iss. 90 (374), pp. 109—116. (In Russian).

15. Kanevskii G. I., Klubnichkin A. M., Shcherbakov I. V. Shvartovaya sistema koeffitsientov vzaimodeistviya grebnykh vintov s korpusom. [Propeller-hull interaction coefficients]. Tr. TsNII im. akad. A. N. Krylova, 2011, iss. 59 (343), pp. 77—88. (In Russian).

16. Kanevskii G. I., Klubnichkin A. M. Propeller-hull interaction coefficients: classic vs alternative system. Proceedings of 5th Int. Symp. on Marine Propulsors, 2017, vol. 3, paper 1124 (4).

17. Kanevskii G. I., Klubnichkin A. M., Sazonov K. E. The calculation of the propulsion in ice field using the alternative system of the propeller-hull interaction coefficients. Proceedings of the 37th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering, OMAE17, June 17—22, 2018, Madrid, Spain, OMAE2018-77210.

18. Kanevsky G. I., Klubnichkin A. M., Ryzhkov A. V., Sazonov K. E. Method for estimation of icebreaker propulsion performance in ice. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 193 012027 7.7.


Download »


© 2011-2020 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594