Home Rubrics of the Journal Author Index Index ompany directory Article Index
 
The Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594
RuEn
Advanced
Search
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals Issue 1(33) 2019 Measuring the Strategy for socio-economic development of the Russian Arctic zone

MEASURING THE STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC ZONE

JOURNAL: 2019, 1(33), p. 21-33

RUBRIC: Economics and management in the Arctic zone of the Russian Federation

AUTHORS: Pogostinskaya N.N., Pogostinskiy Y.A., Vlasova M.S.

ORGANIZATIONS: International Banking Institute

DOI: 10.25283/2223-4594-2019-1-21-33

UDC: 338.45

The article was received on: 29.10.2018

Keywords: the Strategy guideline model of the Russian Arctic zone, integral evaluation of the Strategy, the strategy model

Bibliographic description: Pogostinskaya N.N., Pogostinskiy Y.A., Vlasova M.S. Measuring the Strategy for socio-economic development of the Russian Arctic zone. The Arctic: ecology and economy, 2019, no. 1(33), pp. 21-33. DOI:10.25283/2223-4594-2019-1-21-33. (In Russian).


ANNOTATION:

The object of the study in this article is the Strategy for the development of Arctic zone. The article aims to propose a methodology for formalizing a regional strategy, create a model of a strategy for the socio-economic effective development of the Russian Arctic zone, and carry out a comprehensive evaluation of this strategy using the example of three regions.

The source of the initial data became the indicators posted on the official website of Federal State Statistics Service, and the periodical “Russia in figures” of 2015-2018. The research method consists in creating a guideline model (model-reference direction) of the strategy as applied to the strategy of socio-economic development of the Russian Arctic zone, which allows obtaining its integral assessment.

The formation stages of the strategy model are presented. Three groups of indicators of socio-economic development of the Russian Arctic zone are defined to reflect the goals and objectives stated in the “Strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation and national security for the period up to 2020”. The Strategy guideline model is created and justified. The integral evaluation of the Strategy implementation in three regions of Russian Arctic zone is calculated and analyzed. The possibilities and advantages of using the strategy dynamic standards for assessing its implementation level, as well as identifying problematic aspects that provide directions for further improvement of the strategy management are demonstrated. Calculations showed that in none of the regions under consideration the strategy as a whole was taken under control, and the problems in each of the regions are set out.


Reference:

1. Korol’kov L. Arktika. XXI vek.Skrytye resursy 2015.[Twenty-first century. The hidden resources of 2015]. Redkie zemli, 2017, June 15. Available at: http://Rareearth.ru/ru/pub/20150520/01804.html. (In Russian).

2. Porfir’ev B. N., Voronina S. A., Semikashev V. V., Terent’ev N. E., Eliseev D. O., Naumova Yu. V. Posledstviya izmenenii klimata dlya ekonomicheskogo rosta i razvitiya otdel’nykh sektorov ekonomiki rossiiskoi Arktiki. [Climate change impact on economic growth and specific sectors’ development of the Russian Arctic]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2017,no. 4 (28),pp. 4—17. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-4-4-17. (In Russian).

3. Rumel’t R. Otsenka biznes-strategii. [Evaluation of business strategy].Mintsberg G., Kuinn Dzh. B., Goshal S. Strategicheskii protsess (kontseptsii, problemy, resheniya). Per. s angl. pod red. Yu. N. Kapturevskogo. St.Petersburg, Piter, 2001, pp. 124—136. (In Russian).

4. Lapygin Yu. N. Strategicheskii menedzhment. [Strategic management: textbook]. Available at: http://www.rulit.me/books/strategicheskij-menedzhment-uchebnoe-posobie-read-33044-9.html. (In Russian).

5. Serdobintsev D. V. Osnovnye napravleniya innovatsionno-investitsionnogo razvitiya regionov Povolzh’ya. [Main directions of innovative and investment development of regions of the Volga regions]. Regionologiya Regionology, 2017, vol. 25, no. 4,pp. 554—572. (In Russian).

6. Bobylev S. N., Khodzhaev A. Sh. Ekonomika prirodopol’zovaniya: Uchebnik. [Economics of nature: Textbook]. Moscow, Izd-vo NFPK, 2003, 567 p. (In Russian).

7. Kovalevskii V. P., Buresh O. V., Zhuk M. A. Modelirovanie marketingovykh strategii razvitiya proizvodstvenno-ekonomicheskikh sistem. [Modeling of marketing development strategies of an industrial economic systems]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: Elektron. nauch. zhurn, 2014, no. 11. Available at: http://uecs.ru/marketing/item/3183-2014-11-26-13-11-59. (In Russian).

8. Zolotukhina E. B., Shmykova G. L. Modelirovanie investitsionnoi strategii na primere predpriyatiya real’nogo sektora. [Modeling investing strategy for example of the enterprise of the real sector]. Sovrem. Problem nauki i obrazovaniya, 2015, no. 2-1. Available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20658. (In Russian).

9. Trifonov Yu. V., Shesterikova N. V.  Modelirovanie strategii razvitiya predpriyatiya na osnove sistemy sbalansirovannykh pokazatelei. [Modeling the development strategy of an enterprise on the basis of balanced scorecard]. Vestn. Nizhegor. un-ta im. N. I. Lobachevskogo. Ser. Sotsial’nye nauki, 2016, no. 1 (41), pp. 22—28. (In Russian).

10. Sukhov N. E. Modelirovanie strategii organizatsionnogo razvitiya innovatsionnogo predpriyatiya. [Modeling strategy of organizational development of innovative enterprise]. Dis. ... kand. ekon. nauk. Moscow, 2014. Available at: http://www.dslib.net/mat-metody/modelirovanie-strategii-organizacionnogo-razvitija-innovacionnogo-predprijatija.html. (In Russian).

11. Skuf’ina T. P., Baranov S. V., Samarina V. P. Ekonometricheskaya otsenka razvitiya mezhregional’noi differentsiatsii v Rossii i prognoz vliyaniya VTO na dinamiku protsessa. [An Econometric assessment of the development of interregional differentiation in Russia and prediction of the effect of the WTO on the dynamics of the process]. Apatity: In-t ekon. problemim. G. P. Luzina Kol’skogo nauch. tsentra RAN, 2015, 150 p. (In Russian).

12. Skuf’ina T. P., Korchak E. A., Baranov S. V. Riski, vyzovy i ugrozy natsional’noi bezopasnosti v Arktike: Monografiya. [Risks, challenges and threats to national security in the Arctic]. Moscow, Izd-vo“ Nauch. konsul’tant”, 2018, 104 p. (In Russian).

13. Popova A. G. K voprosu ob otsenke rezul’tativnosti regional’noi politiki, kak sovokupnosti ekonomicheskogo, sotsial’nogo i ekologicheskogo komponentov. [To the question of assessing the effectiveness of regional policy, as a combination of economic, social and environmental components]. Region. Ekonomika i upravlenie, 2018,no. 2 (54). Available at: https://eee-region.ru/article/5408/. (In Russian).

14. Zakharchenko (Pogostinskaya) N. N. Ekonomicheskie izmereniya: teoriya i metody: Monografiya. [Economic measurement: theory and methods]. St. Petersburg, Izd-vo SPb UEF, 1993, 173 p. (In Russian).

15. Pogostinskaya N. N. Koordinatsiya, kontrol’, predvidenie, adaptatsiya v sisteme strategicheskogo upravleniya. [Coordination, monitoring, prediction, and adaptation in the system of strategic management]. St. Petersburg, Izd-vo MBI, 2009, 175 p. (In Russian).

16. Pogostinskaya N. N., Pogostinskii Yu. A. Sistemnyi podkhod v ekonomiko-matematicheskom modelirovanii. [The Systematic approach to mathematical modeling]. St. Petersburg, Izd-vo SPb GUEF, 1999, 74 p. (In Russian).

17. Pogostinskaya N. N., Pogostinskii Yu. A. Teoriya ekonomicheskikh izmerenii. [Theory of economic measurements]. St. Petersburg, Izd-vo MBI, 2018, 119 p. (In Russian).

18. Fauzer V. V., Smirnov A. V. Mirovaya Arktika: prirodnye resursy, rasselenie naseleniya, ekonomika. [The World’s Arctic: Natural Resources, Population Distribution, Economics]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2018,no. 3 (31), pp. 6—22. — DOI: 10.25283/2223-4594-2018-3-6-22. (In Russian).


Download »


© 2011-2019 The Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594