Home Rubrics of the Journal Author Index Index ompany directory Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594
RuEn
Advanced
Search
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals Issue 4(24) 2016 Prospects for development of aquaculture in the western part of the Russian Arctic

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF AQUACULTURE IN THE WESTERN PART OF THE RUSSIAN ARCTIC

JOURNAL: 2016, 4(24), p. 100-108

RUBRIC: Regional problems

AUTHORS: Lukin A.A., Bogdanova V.V., Kostyunichev V.V., Korolev A.A.

ORGANIZATIONS: Berg State Research Institute on Lake and River Fisheries

UDC: 639.31

Keywords: aquaculture, fish breeding, whitefish farming, whitefish

Bibliographic description: Lukin A.A., Bogdanova V.V., Kostyunichev V.V., Korolev A.A. Prospects for development of aquaculture in the western part of the Russian Arctic . Arctic: ecology and economy, 2016, no. 4(24), pp. 100-108. DOI: . (In Russian).


ANNOTATION:

The possibilities and prospects of development of aquaculture in the western part of the Russian Arctic are analyzed. An algorithm for development of fish farming using the native species, primarily whitefish, is proposed. The possibility of utilization of associated petroleum gas for aquaculture is noted.


Reference:

1. Atlas presnovodnykh ryb Rossii. [Atlas of freshwater fish of Russia]. Pod red. Yu. S. Reshetnikova, Moscow, Nauka, 2002, . 135—163. (In Russian).

2. Bogdanova V. A., Shumilina A. K., Ostroumova I. N., Kostyunichev V. V. Nauchnyye osnovy industrialnogo razvedeniya sigovykh ryb // Rybokhozyaystvennyye issledovaniya na vodnykh obyektakh evropeyskoy chasti Rossii. [Scientific basis of the industrial breeding of whitefish // Fisheries research on water bodies of the European part of Russia]. Sbornik nauchnykh rabot. posvyashchennyy 100-letiyu GosNIORKh, St. Petersburg, 2014, . 37—55. (In Russian).

3. Ermakova N. A. Ekonomicheskiye aspekty sovremennogo sostoyaniya tovarnogo rybovodstva i osnovnykh tendentsiy ego razvitiya na Severo-Zapade Rossii // Strategiya razvitiya akvakultury v usloviyakh XXI veka. [Economic aspects of the current state of commercial fish farming and the main trends in its development in North-West Russia // Aquaculture development strategy in the conditions of the XXI centur]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Minsk. 23—27 avgusta 2004 g.). Minsk, Izd-vo ODO «Tonpik», 2004, . 44—47. (In Russian).

4. Knyazeva L. M., Shumilina A. K., Kostyunichev V. V., Ostroumova I. N. Biologicheskiye osobennosti molodi sigovykh i foreli v usloviyakh industrialnogo vyrashchivaniya. [Biological features of young whitefish and trout in the conditions of industrial cultivation]. GosNIORKh, St. Petersburg, 2007, .56, (Nauch. tetradi; Issue 10). (In Russian).

5. Kostyunichev V. V. Itogi mnogoletney raboty GosNIORKh po sozdaniyu proizvodstvennykh matochnykh stad sigovykh ryb v industrialnykh usloviyakh // Sadkovoye rybovodstvo. Tekhnologiya vyrashchivaniya. Kormleniye ryb i sokhraneniye ikh zdorovia. [Results of many years of work GosNIORH to create production broods of whitefish in industrial conditions // Sadkovoe fish culture. Growing technology. Feeding fish and maintaining their health]. Materialy nauchnoy konferentsii, Petrozavodsk,Izd-vo PetrGU, 2008, . 29—33. (In Russian).

6. Kuderskiy L. A. Rybnoye khozyaystvo vnutrennikh vodoyemov Rossii: nagulnoye rybovodstvo. [Fisheries in inland waters of Russia: feeding fish farming]. Moscow, Ryb. khoz-vo, 1998, .75. (Ser. «Akvakultura»: Obzor. inform. / VNIERKh). (In Russian).

7. Mamontov Yu. P. Akvakultura Rossii: sostoyaniye. prioritety i perspektivy razvitiya. [Russia’s aquaculture: state, priorities and development prospects]. GosNIORKh, St. Petersburg, 1998, .77. (In Russian).

8. Mukhachev I. S. Biologicheskiye osnovy rybovodstva. [Biological basics of fish farming]. Tyumen, Izd-vo Tyumen. gos. un-ta, 2005, — .298. (In Russian).

9. Novoselov A. P., Studenov I. I. Sigovodstvo kak odin iz putey razvitiya rybnogo khozyaystva v evropeyskom sektore Arktiki // Prirodnyye resursy i kompleksnoye osvoyeniye pribrezhnykh rayonov Ark­ticheskoy zony.[Sig growing as one of the ways to develop fishery in the European sector of the Arctic // Natural resources and integrated development of the coastal areas of the Arctic zone]. Sbornik nauchnykh trudov, Arkhangelsk, 2015, . 94—101. (In Russian).

10. Sbornik metodicheskikh rekomendatsiy po industrialnomu vyrashchivaniyu sigovykh ryb dlya tseley vosproizvodstva i tovarnoy akvakultury. [Collection of guidelines for the industrial cultivation of whitefish for reproduction and commercial aquaculture]. Pod red. A. K. Shumilinoy. GosNIORKh, St. Petersburg, 2012, .288. (In Russian).

11. Muchachev I. S., Gunin A. P. A review of the production of cultivated whitefishes in Urals and West Siberia/ Archive Hydrobiol // Spec. Issues Advanc. Limnol. 2002, 57, . 171—181.


Download »


© 2011-2019 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594