Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home » Archive of journals » No. 3(27) 2017 » Results of aerial, space and field investigations of large gas blowouts near bovanenkovo field on Yamal peninsula

RESULTS OF AERIAL, SPACE AND FIELD INVESTIGATIONS OF LARGE GAS BLOWOUTS NEAR BOVANENKOVO FIELD ON YAMAL PENINSULA

JOURNAL: No. 3(27) 2017, p. 4-17

HEADING: Research activities in the Arctic

AUTHORS: Bogoyavlensky, V.I., Bogoyavlensky, I.V., Nikonov, R.A.

ORGANIZATIONS: Oil and Gas Research Institute of RAS, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

DOI: 10.25283/2223-4594-2017-3-4-17

UDC: 502:631.4(98)

The article was received on: 13.07.2017

Keywords: permafrost rocks, Bovanenkovo field, boolgunyakh, funnels of gas blowouts, gas blowout (emission), crater, cryolithic zone, pockmarks, Yamal peninsula, thermal abrasion

Bibliographic description: Bogoyavlensky, V.I., Bogoyavlensky, I.V., Nikonov, R.A. Results of aerial, space and field investigations of large gas blowouts near bovanenkovo field on Yamal peninsula. Arctic: ecology and economy, 2017, no. 3(27), pp. 4-17. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-3-4-17. (In Russian).


Abstract:

The paper shows the study of Arctic subsoil degassing in regions with permafrost resulting in gas blowout craters formation. The study is based on aerial and field data from expedition on one of the gas blowout craters near Bovanenkovo field. A 3D-model of the lake formed in the place of the crater and surrounding land made from echo sounding and GPS data is shown. 80 newly formed objects surrounding the crater studied, including small lakes around the main crater. The results of satellite monitoring of crater shoreline change since the first foundation till the present day is presented in the paper.


Finance info: Авторы благодарят: правительство ЯНАО и лично губернатора Д. Н. Кобылкина и его заместителя А. В. Мажарова за постоянное содействие научным исследованиям в Арктике; пилотов «Ямал Авиа» за прекрасную работу в сложных условиях Арктики, поиск и предоставление информации об аномальных объектах; коренное население Севера за информацию об изменениях в геоэкологической обстановке; Мартина Ховланда за внимательный анализ с интерпретацией наших материалов и предоставленные материалы по дегазации в Норвежской котловине.

References:
 1. Baranov B. V., Dozorova K. A., Salomatin A. S. Pokmarki vostochnogo sklona ostrova Sakhalin. [Pockmarks of the Eastern slope of Sakhalin island]. Vestn. KRAUNTS. Ser. “Nauki o Zemle”, 2011, no. 2 (18), pp. 31—43. (In Russian).
 2. Bogoyavlenskiy V. I. Ugroza katastroficheskikh vybrosov gaza iz kriolitozony Arktiki. [The threat of cata- strophic gas blowouts form the Arctic permafrost]. Bureniye i neft, 2014, no. 9, pp. 11—16. (In Russian).
 3. Bogoyavlenskiy V. I. Ugroza katastroficheskikh vybrosov gaza iz kriolitozony Arktiki. Ch. 2. [The threat of catastrophic gas blowouts form the Arctic perma- frost. Pt. 2]. Bureniye i neft, 2014, no. 10, pp. 4—8. (In Russian).
 4. Bogoyavlenskiy V. I. Arktika i Mirovoy okean: sovremennoye sostoyaniye. perspektivy i problemy osvoyeniya resursov uglevodorodov. [Arctic and the World Ocean: current state, perspectives and challenges of hydrocarbon production]. Tr. Volnogo ekon. o-va Rossii, 2014, vol. 182, no. 3, pp. 12—175. (In Russian).
 5. Bogoyavlenskiy V. I. Vybrosy gaza i nefti na sushe i akvatoriyakh Arktiki i Mirovogo okeana. [Oil and gas emissions on land and offshore areas of the Arctic and World Ocean]. Bureniye i neft, 2015, no. 6, pp. 4—10. (In Russian).
 6. Bogoyavlenskiy V. I., Mazharov A. V., Pushkarev V. A., Bogoyavlenskiy I. V. Vybrosy gaza iz kriolitozony poluostrova Yamal. [Gas emissions from the Yamal peninsula permafrost]. Bureniye i neft, 2015, no. 8, pp. 8—13. (In Russian).
 7. Bogoyavlenskiy V. I., Kerimov V. Yu., Olkhovskaya O. O. Opasnyye gazonasyshchennyye obyekty na akvatoriyakh Mirovogo okeana: Okhotskoye more. [Dangerous gas-saturated objects in the world ocean: the Sea of Okhotsk]. Neftyanoye khoz-vo, 2016, no. 6, pp. 43—47. (In Russian).
 8. Bogoyavlenskiy V. I., Sizov O. S., Bogoyavlenskiy I. V., Nikonov R. A. Distantsionnoye vyyavleniye uchastkov poverkhnostnykh gazoproyavleniy i gazovykh vybrosov v Arktike: poluostrov Yamal. [Remote detection of near surface gas shows and blowouts in Arctic: Yamal peninsula]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2016, no. 3 (23), pp. 4—13. (In Russian).
 9. Bogoyavlenskiy V. I., Tupysev M. K., Titovskiy A. L., Pushkarev V. A. Ratsionalnoye prirodopolzovaniye v rayonakh rasprostraneniya gazovykh zalezhey v verkhney chasti razreza. [Rational environment management in the areas with near surface gas deposits]. Vesti gazovoy nauki [OOO “Gazprom VNIIGAZ”], 2016, no. 2, pp. 160—164. (In Russian).
 10. Kriosfera neftegazokondensatnykh mestorozhdeniy poluostrova Yamal. T. 2. Kriosfera Bovanenkovskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya. [Yamal oil-gas-condensate fields cryosphere. Vol. 2. Bovanenkovo oil-gas-condensate field cryosphere]. Pod obshch. red. Yu. V. Badu, N. A. Gafarova, E. E. Podbornogo. Moscow, OOO “Gazprom ekspo”, 2013, 424 p. (In Russian).
 11. Kuzin I. L. O prirode anomalnykh ozer — pokazateley uglevodorodov v glubokikh gorizontakh osadochnogo chekhla. Problemy otsenki novykh zon neftega- zonakopleniya v osnovnykh produktivnykh tolshchakh Zapadnoy Sibiri. [On the nature of blue lakes — the indicators of hydrocarbons in deep layers of sedimen- tary cover. Challenges of new oil and gas accumula- tion zones estimation in the main productive layers of Western Siberia]. St. Petersburg, VNIGRI, 1992, pp. 129—137. (In Russian).
 12. Laverov N. P., Bogoyavlenskiy V. I., Bogoyavlenskiy I. V. Fundamentalnyye aspekty ratsionalnogo osvoyeniya resursov nefti i gaza Arktiki i shelfa Rossii: strategiya. perspektivy i problemy. [Fundamental aspects of Russian Arctic and offshore oil and gas rational resource production: strategy, perspectives and challenges]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2016, no. 2 (22), pp. 4—13. (In Russian).
 13. Sizov O. S. Distantsionnyy analiz posledstviy poverkhnostnykh gazoproyavleniy na severe Zapadnoy Sibiri. [Remote analysis of surface oil and gas shows effects on the North of Western Siberia]. Geomatika, 2015, no. 1, pp. 53—68. (In Russian).
 14. Yakushev V. S. Prirodnyy gaz i gazovyye gidraty v kriolitozone. [Natural gas and gas hydrates in permafrost]. Moscow, VNIIGAZ, 2009, 192 p. (In Russian).
 15. Bogoyavlensky V. Gas Blowouts on the Yamal and Gydan Peninsulas. GEOExPro [London], 2015, vol. 12, no. 5, pp. 74—78.
 16. Judd A., Hovland M. Seabed Fluid Flow: The Impact on Geology, Biology, and the Marine Environment. Cambridge, 2007, 475 p.
 17. Hovland M., Heggland R., De Vries M. H., Tjelta T. I. Unit-pockmarks and their potential significance for predicting fluid flow. Marine and Petroleum Geology, 2010, 27, pp. 1190—1199.
 18. Mackay J. R. Pingo Growth and collapse. Tuktoyaktuk Peninsula Area, Western Arctic Coast, Canada: a long-term field study. Géographie physique et Quaternaire, 1998, vol. 52, no. 3, pp. 1—53.
 19. May D. A., Monaghan J. J. Can a single bubble sink a ship? American J. of Physics, 2003. vol. 71, iss. 9, pp. 842—849.

Download »


© 2011-2024 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594