Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals No. 4(28) 2017 Development conceptual foundations of intelligent information-management system for regional security support of Murmansk region

DEVELOPMENT CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INTELLIGENT INFORMATION-MANAGEMENT SYSTEM FOR REGIONAL SECURITY SUPPORT OF MURMANSK REGION

JOURNAL: No. 4(28) 2017, p. 118-134

HEADING: State administration in the Arctic

AUTHORS: Masloboev, A.V.

ORGANIZATIONS: Institute for Informatics and Mathematical Modeling Subdivision of the Federal Research Centre Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences

DOI: 10.25283/2223-4594-2017-4-118-134

UDC: 001.891.57:519.711

The article was received on: 22.05.2017

Keywords: intelligent system, information support, modeling (simulation), agent-based approach, regional security, management

Bibliographic description: Masloboev, A.V. Development conceptual foundations of intelligent information-management system for regional security support of Murmansk region. Arctic: ecology and economy, 2017, no. 4(28), pp. 118-134. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-4-118-134. (In Russian).


Abstract:

The article considers development problems of managerial decision support tools within the bounds of crisis situations in socio-economic area for information and analytical support of regional situational centre functioning in the Arctic region of Russian Federation. An intelligent information-management system framework for regional security support of Murmansk region has been developed. System design problem statement, system architecture and operation algorithm, information source structure have been represented. Methodological and modeling toolkit for system kernel functionality implementation has been proposed. Technologically, the system has multi-agent implementation and use software agents for information monitoring, acquisition and processing on heterogeneous factors impact on regional components and subsystems condition. The system toolkit allows simulation scenario spectrum extension of the regional crisis situations. That provides enhancement of information probability and validity of managerial decision-making. Capabilities for simulation environment operational adjustment by the management problem specific characteristics and computing experiment high variability implementation within the system have been provided. System application allows behavior dynamics of security actors analysis within the bounds of different situations and provides joint activity coordination on the step of operating control and strategic planning of crisis management arrangements in the socio-economic area.


Finance info: ( 15-29-06973--, 15-07-04290-)

References:

1. Ivanova M. V., Zharov V. S. Usloviya. faktory i ugrozy funktsionirovaniya bio-sotsio-ekonomicheskoy sistemy Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii. [Terms, factors and threats of functioning the bio-socio-economic system of the Arctic zone of the Russian Federation]. Vestn. Murman. gos. tekhn. un-ta, 2015, vol. 18, no. 3, pp. 272—277. (In Russian).

2. Oleynik A. G. Printsipy organizatsii informatsionnoy i analiticheskoy podderzhki strategii regionalnogo razvitiya. [Organization principles of regional development strategy information and analytical support]. Arktika: obshchestvo i ekonomika, 2009, no. 2, pp. 103—113. (In Russian).

3. Tsygichko V. N. Rukovoditelyu o prinyatii resheniy. Izd. 3-e, pererab i dop. [To administrator for decision (In Russian).

4. Britkov V. B., Bulychev A. V. Metody analiza bolshikh obyemov slabostrukturirovannoy informatsii. [Semistructured big data analysis methods]. Informats. tekhnologii i vychislit. sistemy, 2010, no. 1, pp. 36—44. (In Russian).

5. Shishayev M. G. Sintez problemno-oriyentirovannykh virtualnykh biznes-struktur na osnove neodnorodnykh predstavleniy biznes protsessov. [Synthesis businessstructures on the basis of on the basis of non-uniform representations business of processes]. Tr. In-ta sistem. analiza RAN. Prikladnyye problemy upravleniya makrosistemami, 2010, vol. 59, pp. 99—111. (In Russian).

6. Shults V. L., Kulba V. V., Shelkov A. B., Chernov I. V. Stsenarnyy analiz v upravlenii geopoliticheskim informatsionnym protivoborstvom. [Scenario-based analysis to control of geopolitical information resistance]. Moscow, Nauka, 2015, 542 p. (In Russian).

7. Masloboyev A. V. Sistema informatsionno-analiticheskoy podderzhki setetsentricheskogo upravleniya regionalnoy bezopasnostyu. [Network-centric management information and analytical support system of regional security]. Inform. resursy Rossii, 2016, no. 3 (151), pp. 25—31. (In Russian).

8. Masloboyev A. V., Putilov V. A. Informatsionnoye izmereniye regionalnoy bezopasnosti v Arktike. [Information dimension of regional security in the Arctic]. Apatity, Izd-vo Kolskogo nauch. tsentra RAN, 2016, 222 p.

9. Shemyakin A. S., Yakovlev S. Yu., Oleynik Yu. A., Masloboyev A. V. Avtomatizatsiya razrabotki planiruyushchey dokumentatsii po snizheniyu promyshlennoekologicheskikh riskov. [Software for automated development of planning documentation on industrial and environmental risk decrease]. Vestn. Irkut. gos. tekhn. un-ta, 2016, vol. 20, no. 9 (116), pp. 74—85. (In Russian).

10. Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems. Second Edition. [S. l.], John Wiley & Sons. 2009, 484 p.

11. Devyatkin D. A., Suvorov R. E., Sochenkov I. V. Arkhitektura poiskovo-analiticheskoy sistemy i issledovaniye informatsionnogo prostranstva, svyazannogo s Arkticheskoy zonoy. [Information retrieval system for decision support: Arctic-related mass media case study]. Iskusstv. intellekt i prinyatiye resheniy, 2016, no. 1, pp. 37—46. (In Russian).

12. Kulba V. V., Shults V. L., Shelkov A. B., Chernov I. V. Stsenarnyy analiz v upravlenii informatsionnoy podderzhkoy protsessov preduprezhdeniya i uregulirovaniya konfliktnykh situatsiy v Arktike. [Scenario-based analysis for information support control of conflict situations prevention and settlement processes in the Arctic]. Nats. bezopasnost, 2013, no. 1, pp. 62—152. (In Russian).

13. Kopeliovich D. I., Yurkova O. N. Printsipy postroyeniya avtomatizirovannykh sistem monitoringa sotsialno-ekonomicheskikh obyektov. [Design principles of computer-aided systems for socio-economic objects monitoring]. Vestn. Astrakhan. gos. tekhn. un-ta. Ser. “Upravleniye. vychislitelnaya tekhnika i informatika”, 2015, no. 1, pp. 98—104. (In Russian).

14. Putilov V. A., Gorokhov A. V. Sistemnaya dinamika regionalnogo razvitiya. [System dynamics of regional development]. Murmansk, NITs “Pazori”, 2002, 306 p. (In Russian).

15. Karpov Yu. G. Imitatsionnoye modelirovaniye sistem: Vvedeniye v modelirovaniye s AnyLogic 5. [System simulation. Introduction to simulation with Any-Logic 5]. St. Peterburg, BKhV-Peterburg, 2005, 400 p. (In Russian).


Download »


© 2011-2023 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594