Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home » Archive of journals » No. 2(34) 2019 » The Concept of the Arctic Center for Advanced Research and Security Support

THE CONCEPT OF THE ARCTIC CENTER FOR ADVANCED RESEARCH AND SECURITY SUPPORT

JOURNAL: No. 2(34) 2019, p. 129-143

HEADING: State administration in the Arctic

AUTHORS: Masloboev, A.V.

ORGANIZATIONS: Institute for Informatics and Mathematical Modeling — Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences

DOI: 10.25283/2223-4594-2019-2-129-143

UDC: 338.24, 519.711

The article was received on: 04.02.2019

Keywords: modeling (simulation), management, interdisciplinary research, situational center, security support, information technologies

Bibliographic description: Masloboev, A.V. The Concept of the Arctic Center for Advanced Research and Security Support. Arctic: ecology and economy, 2019, no. 2(34), pp. 129-143. DOI: 10.25283/2223-4594-2019-2-129-143. (In Russian).


Abstract:

The article considers development issues of the Arctic Center for advanced research and security support in the Murmansk region. The concept and functional structure of the Center, based on the use of the contingency approach, state-of-the-art cognitive information technologies and tools of simulation and expert modeling, are proposed. The Center conception and functional structure based on application of contingency approach, information technologies and simulation-expert tools have been proposed. The Center provides information and analytical support for the development of programs for complex interdisciplinary research of objects of various nature and scale to support management decision-making on security in the context of regional crisis situations. The functioning model of the Center and its integration into the system of distributed situational centers of the Russian Arctic zone are discussed.


Finance info: Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования России (тема НИР № 0226-2019-0035) и РФФИ (проекты 18-07-00167-а, 18-29-03022-мк)

References:

1. Masloboev A. V., Putilov V. A. Informatsionnoe izmerenie regional’noi bezopasnosti v Arktike. [Information dimension of regional security in the Arctic]. Kol’skii nauch. tsentr RAN. Apatity, 2016, 222 p. (In Russian).
2. Masloboev A. V. Kontseptual’nye osnovy razrabotki intellektual’noi informatsionno-upravlyayushchei sis­temy obespecheniya regional’noi bezopasnosti Murmanskoi oblasti. [Development conceptual foundations of intelligent information-management system for regional security support of Murmansk region]. Arktika: ekologiya i ekonomika, 2017, no. 4 (28). pp. 118—134. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-4-118-134. (In Russian).
3. Il’in N. I., Demidov N. N., Novikova E. V. Situatsionnye tsentry. Opyt, sostoyanie, tendentsii razvitiya. [Situational centers. Experience, state, development tendencies]. Moscow, MediaPress, 2011, 336 p. (In Russian).
4. Hollnagel E. Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management. Ashgate, England, 2014, 187 p.
5. Shul’ts V. L., Kul’ba V. V., Shelkov A. B., Chernov I. V. Stsenarnyi analiz v upravlenii geopoliticheskim informatsionnym protivoborstvom. [Scenario analysis for management of geopolitical information opposition]. Moscow, Nauka, 2015, 542 p. (In Russian).
6. Shvetsov A., Naumova Yu., Voronina E. Sistemnaya otsenka riskov novogo etapa osvoeniya rossiiskoi Arktiki: kontseptual’nye osnovy. [Systemic Risk Assessment at the New Stage of the Russian Arctic Region Exploitation: Conceptual Bases]. Problemy teorii i praktiki upravleniya, 2015, no. 11, pp. 49—55. (In Russian).
7. Molchanov V. P., Akimov V. A., Sokolov Yu. I. Riski chrezvychainykh situatsii v Arkticheskoi zone Rossiiskoi Federatsii. [Risks of emergency situations in the Arctic zone of the Russian Federation]. VNII GOChS MChS Rossii. Moscow, 2011, 300 p. (In Russian).
8. Devyatkin D. A., Suvorov R. E., Sochenkov I. V. Arkhitektura poiskovo-analiticheskoi sistemy i issledovanie informatsionnogo prostranstva, svyazannogo s Arkticheskoi zonoi. [Information retrieval system for decision support: Arctic-related mass media case study]. Iskusstv. intellekt i prinyatie reshenii, 2016, no. 1, pp. 37—46. (In Russian).
9. Desyatov I. V., Malinetskii G. G., Manenkov S. K., Mitin N. A., Ototskii P. L., Tkachev V. N., Shishov V. V. Kognitivnye tsentry kak informatsionnye sistemy dlya strategicheskogo prognozirovaniya. [Cognitive centers as information systems for strategic forecasting]. Inform. tekhnologii i vychisl. sistemy, 2011, no. 1, pp. 65—81. (In Russian).
10. Ignat’ev M. B. Prosto kibernetika. [Simple cybernetics]. St. Petersburg, Strata, 2016, 248 p. (In Russian).
11. Oleynik A., Fridman A., Masloboev A. Informational and analytical support of the network of intelligent situational centers in Russian Arctic. CEUR Workshop Proceedings, 2018, vol. 2109, pp. 57—64.
12. Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems: Second Edition. [S. l.], John Wiley & Sons, 2009, 484 p.
13. Zuev A. S., Fadeev I. S. Virtual’nye situatsionnye tsentry — novyi instrument upravleniya sotsial’no-ekonomicheskimi sistemami. [Virtual command centers — new management tool for socio-economic systems]. Inform. tekhnologii, 2016, vol. 22, no. 3, pp. 229—232. (In Russian).
14. Il’in N. I., Sukharev S. A. Sistema raspredelennykh situatsionnykh tsentrov — matritsa informatsionno-analiticheskogo i tekhnologicheskogo obespecheniya. [A distributed system of situational center — information, analytical and technological support matrix]. Connect, 2016, no. 3, pp. 56—62. (In Russian).
15. Tsygichko V. N., Chereshkin D. S., Smolyan G. L. Upravlenie riskami v organizatsionnykh sistemakh. [Risk management in organizational systems]. Moscow, LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co, 2018, 112 p. (In Russian).
16. Zyuban A. V., Zelentsov V. A., Sokolov B. V. Tsentry kompetentsii kak organizatsionno-tekhnologicheskaya osnova razvitiya sistemy raspredelennykh situatsionnykh tsentrov RF. [Competence centers as the organizational and technological basis for the system of distributed situation centers in the Russian Federation]. Ekonomika i upravlenie, 2017, no. 6 (140), pp. 18—27. (In Russian).
17. Tsygichko V. N., Chereshkin D. S., Smolyan G. L. Bezopasnost’ kriticheskikh infrastruktur. [Security of critical infrastructures]. Moscow, URSS, 2019, 200 p. (In Russian).


Download »


© 2011-2023 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594