Home JOURNAL HEADINGS Author Index SUBJECT INDEX INDEX OF ORGANIZATIONS Article Index
 
Arctic: ecology and economy
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Advanced
Search
RuEn
ABOUT|EDITORIAL|INFO|ARCHIVE|FOR AUTHORS|SUBSCRIBE|CONTACTS
Home Archive of journals No. 2(22) 2016 About probable diamond content of sediments of the White Sea Neck

ABOUT PROBABLE DIAMOND CONTENT OF SEDIMENTS OF THE WHITE SEA NECK

JOURNAL: No. 2(22) 2016, p. 35-39

HEADING: Study and development of nature resources of the Arctic

AUTHORS: Evdokimov, A.N.

ORGANIZATIONS: Saint-Petersburg Mining University

UDC: 553.81.068.5(268.45/46)

Keywords: diamonds, White sea neck, sediments

Bibliographic description: Evdokimov, A.N. About probable diamond content of sediments of the White Sea Neck. Arctic: ecology and economy, 2016, no. 2(22), pp. 35-39. DOI: . (In Russian).


Abstract:

Testing of friable bottom deposits of the White Sea Neck allowed ascertainment of higher content of heavy mineral fractions and diamond satellites in several depressions of bottom relief. Potential basic sources of diamonds are identifi ed in the coastal area of existing and expected kimberlite fi elds of Kola coast. Five priority areas are planned for more detailed study. It is proposed to improve the method of sampling for the purpose of increasing the depth of sampling up to 0.5 m from raſt surface.


References:

1. Arzamastsev A. A., Fedotov Zh. A., Arzamastseva L. V. Daykovyy magmatizm severo-vostochnoy chasti Baltiyskogo shchita. [Dyke magmatism of the northeastern part of the Baltic Shield]. Leningrad, Nauka, 2009, 384 . (In Russian). 

2. Afanas’ev A. P. Fanerozoyskie kory vyvetrivaniya Baltiyskogo shchita i svyazannye s nimi poleznye iskopaemye. [The Phanerozoic weathering crusts of the Baltic Shield and related minerals], Leningrad, Nauka, 197, 244 . (In Russian).

3. Bayanova T. B. Vozrast repernykh geologicheskikh kompleksov Kol’skogo regiona i dlitel’nost’ protsessov magmatizma. [The age of reference geological complexes of the Kola region and the duration of magmatism processes]. Moscow, Nauka, 2004, 172 . (In Russian).

4. Gavrilenko B. V., Zazulya D. R., Chikirev I. V. O vozmozhnosti obnaruzheniya novykh kimberlitovykh poley na terskom poberezh’e Kol’skogo poluostrova. [On the possibility of detecting new kimberlite fields on the Tersky coast of the Kola Peninsula]. Materialy X konferentsii, posvyashchennoy pamyati K. O. Krattsa: Geologiya i poleznye iskopaemye Severo-Zapada i tsentra Rossii. Apatity, KNTs RAN, 1999, . 27—34. (In Russian). 

5. Spiridonov M. A., Devdariani N. A., Kalinin A. V. et al.Geologiya Belogo morya. [Geology of the White Sea]. Sovet. geologiya, 1980, n. 4, . 45—55. (In Russian).

6. Evzerov V. Ya., Likhachev A. S. Novye dannye o formirovanii rossypey na Kol’skom poluostrove // Problemy dokembriya Kol’skogo poluostrova. [New data on placer formation on the Kola Peninsula // Precambrian Problems of the Kola Peninsula]. Apatity, KFAN SSSR, 1974, . 119—122. (In Russian).

7. Ivliev A. I. Perspektivnye vidy poleznykh iskopaemykh basseyna Belogo morya // Geologiya i poleznye iskopaemye shel’fov Rossii. [Promising types of minerals of the White Sea basin // Geology and minerals of the Russian shelf]. Moscow, GEOS, 2002, . 205—213. (In Russian).

8. Ivliev A. I., Shterenberg L. E. Tektonicheskoe polozhenie drevnikh metamorficheskikh kompleksov s almazami kimberlitovogo tipa na Baltiyskom shchite: Tez. dokl. // Tektonika osadochnykh basseynov severnoy Evrazii. [The tectonic position of ancient metamorphic complexes with kimberlite-type diamonds on the Baltic Shield: Abstract. doc. // Tectonics of sedimentary basins of northern Eurasia]. Moscow, GIN RAN, 1995, . 48—49. (In Russian).

9. Kiselev I. I. Kontsentratsii tsennykh mineralov v rykhlom pokrove vostochnoy chasti Baltiyskogo shchita. [Concentrations of valuable minerals in the loose cover of the eastern part of the Baltic Shield]. Otech. geologiya, 1993, n. 11, . 25—32. (In Russian).

10. Nevesskiy E. N., Medvedev V. S., Kalinenko V. V. Beloe more: Sedimentogenez v istorii razvitiya v golotsene. [White Sea: Sedimentogenesis in the history of development in the Holocene]. Moscow, Nauka, 1977, 236 . (In Russian). 

11. Sidorenko A. V. O dolednikovom (dochetvertichnom) kontinental’nom etape razvitiya Kol’skogo poluostrova i vostochnoy chasti Baltiyskogo shchita. [About the preglacial (pre-Quaternary) continental stage of development of the Kola Peninsula and the eastern part of the Baltic Shield]. Region. paleogeografiya: XXI sessiya MGK, Dokl. sovet. geologov, Moscow, 1960, . 164—171. (In Russian).

12. Ustinov V. N., Zagaynyy A. K., Smit K. B. et al. Ranneproterozoyskie almazonosnye kimberlity Karelii i osobennosti ikh formirovaniya. [Early Proterozoic diamondiferous kimberlites of Karelia and features of their formation]. Geologiya i geofizika, 2009, Vol. 50, n. 9, . 963—977. (In Russian). 

13. Ushkov V. V. Kimozerskoe proyavlenie almazonosnykh kimberlitov v Onezhskoy strukture. [Kimozersky manifestation of diamondiferous kimberlites in the Onega structure]. Geologiya i poleznye iskopaemye Karelii: Issue3, Petrozavodsk, 2001, . 94—98. (In Russian).

14. Mahotkin I. L. Age and geochemistry of rock samples from the Kemozero occurrence, Karelia, NW Russia: AMI. Report 52390. — [S. l.], 1999.

15. Priyatkina N., Khudoley A. K., Ustinov V. N., Kullerud K. 1.92 Ga kimberlitic rocks from Kimozero, NW Russia: their geochemistry, tectonic setting and unusual fi eld occurrence // Precambrian Research, 2014, Vol. 249, . 162—179.


Download »


© 2011-2024 Arctic: ecology and economy
DOI 10.25283/2223-4594